De verscheidenheid in benamingen voor vleesversnijdingen is niet louter folklore maar bepaalt sinds mensenheugenis de oorsprong en de identiteit van het stukje vlees dat op ons bord ligt.

De « valse filet « is, in tegenstelling tot wat zou kunnen worden verondersteld, geen vervalst stuk vlees.

De valse filet, ook wel voorkamstuk of schouderfilet genoemd, is een deelstuk (versnijding) uit de schouder van het rund en wordt vaak verkocht als tournedos. Er bestaan verschillende reglementeringen die de benamingen van rundsvlees definiëren alsook de verplichtingen inzake identificatie.

Overeenkomstig de verordeningen (EG) nr. 1760/2000 en 1825/2000 dienen alle operatoren die in de Gemeenschap rundvlees op de markt brengen in alle stadia van de productie en verkoop een identificatiesysteem en een registratiesysteem toe te passen. De identificatie bestaat uit een verplichte etikettering die is bedoeld om de handel in rundvlees zo transparant mogelijk te maken. De etikettering moet met name garanderen dat een verband kan 4 worden gelegd tussen enerzijds het vlees en anderzijds het betrokken dier of de betrokken groep dieren. Het registratiesysteem moet gegevens bevatten over de aankomst en het vertrek van de dieren, de karkassen en/of de delen zodat een verband kan gegarandeerd worden tussen wat binnenkomt in en wat buitengaat uit de inrichting (uittreksel uit de omzendbrief van het FAVV van 13/08/2014 - PCCB/S3/GDS/329402).

Alle bestaande wetgeving en verplichtingen ten spijt (verordening 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en de verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten), zijn er nog steeds bedrijven die deze trachten te omzeilen.

Herinner u nog het paardenvleesschandaal in 2013 waarbij op Europese schaal paardenvlees als rundsvlees werd verhandeld en aldus opzettelijk duizenden consumenten werden bedrogen.

Tijdens de vorige eeuw stond paardenvlees hoog aangeschreven en was voor veel slagers een verzekerde bron van inkomsten. Door hun zucht naar snel geldgewin hebben malafide bedrijven dit vlees echter gedegradeerd en het vertrouwen van de consument beschaamd.

Dit schandaal heeft nog maar eens aangetoond dat de grens tussen economische fraude en sanitaire risico’s niet altijd duidelijk is, meer zelfs, dat deze 2 luiken nauw met elkaar verbonden zijn.