Consumenten informeren is essentieel in de strijd tegen fraude. Bijvoorbeeld: het land van oorsprong, de identiteit, de samenstelling, enz. …

Van schitterend tot onweerstaanbaar, aardbeien laten niemand onverschillig.

Ja, maar … .

Tussen de kweek, het oogsten en het aanbieden bij de consument kan er al heel wat water door de Rijn vloeien. Neem nu, bijvoorbeeld, de inbeslagname van 4000 kg “vervalste” aardbeien door de Franse douane op de luchthaven van Roissy-Charles de Gaulle tijdens de operatie OPSON IV, een internationale actie door INTERPOL-Europol tussen december 2014 en januari 2015 tegen namaak en de verkoop van vervalste voedingsmiddelen. De vervalsing van de aardbeien had te maken met de sortering naar maat (document INTERPOL-Europol Februari 2015).

De oorsprong van onze voedingsmiddelen is evenzeer een essentieel onderdeel van de anti-fraude politiek. In 2013 bijvoorbeeld werden tijdens de actie OPSON III 6 bedrijven werkzaam in de truffelkweek gecontroleerd. 1 Van deze bedrijven werd strafrechtelijk vervolgd wegens het vervalsen van de oorsprong.

Naast de oorsprong zijn er nog tal van andere vermeldingen die op het etiket van voorverpakte groenten en fruit moeten voorkomen: identificatie van de producent, verpakkingsdatum, het gewicht, de categorie, het lotnummer, de maat en afkomstig van biologische kweek of niet. De informatie op het etiket moet eerlijk zijn, precies en voldoen aan strikte regels. Het etiket mag voor de consument niet misleidend of verwarrend zijn .

De vermeldingen op het etiket worden bepaald door de nationale wetgeving van elke Lidstaat. In België, bijvoorbeeld, is het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen voor deze materie heel belangrijk.

Op Europees niveau zijn er ook al heel wat initiatieven genomen in het kader van fraudebestrijding. Getuige hiervan de Resolutie in het Parlement op 14 januari 2014 inzake de voedselcrisis, de fraude in de voedselketen en de controles hierop en het ondersteuning- en samenwerkingsprogramma (of « systeem AAC » voor Administrative Assistance and Cooperation) dat werd gelanceerd in november 2015 om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Lidstaten te vergemakkelijken. Het is de bedoeling om snel relevante informatie uit te wisselen die nodig is om frauduleuze of bedrieglijke praktijken in de sector van humane en dierlijke voeding op te sporen en/of te voorkomen. Sinds zijn lancering werd al 54 keer van dit platform gebruik gemaakt!

“Vervalste aardbeien” (doc INTERPOL-Europol Febr. 15)