Ongewassen handen zijn een ware broeihaard van bacteriën en een bron van kruiscontaminatie!

Bij voedselhygiëne kunnen drie soorten gevaren worden onderscheiden die schade kunnen veroorzaken aan uw gezondheid en de kwaliteit van uw levensmiddelen.

Ten eerste is er het fysische gevaar (zichtbaar). Dit zijn alle elementen en voorwerpen die niet thuishoren in het voedingsmiddel en die er onbewust in terecht gekomen zijn: een vlieg, haar, nagel, ring, pleister,… of zelfs een schroef die tijdens het onderhoud van een toestel losgekomen is.

Het tweede risico is het chemische gevaar (onzichtbaar). Dit kan te wijten zijn aan het verkeerde gebruik van schoonmaak- of onderhoudsmateriaal en ongecontroleerd gebruik van pesticiden, hormonen, additieven, enz. Het kan echter ook te wijten zijn aan een verkeerde bereidingswijze waarbij bijvoorbeeld het levensmiddel aanbrandt of olie oververhit wordt en zo kankerverwekkend wordt.

Ten slotte bestaan er ook microbiologische gevaren (onzichtbaar). Dit is echter het grootste gevaar voor veilig voedsel! Micro-organismen kunnen zich zeer snel vermenigvuldigen (gemiddeld een verdubbeling iedere 20 min!) en hun groei verloopt optimaal tussen de 7°C en 60°C.

Wanneer het gaat over pathogene micro-organismen (ziekmakers) spreken we van contaminatie. Tijd en temperatuur vormen dé kernelementen bij het onder controle houden van de voedselveiligheid!

Deze besmetting van een object, oppervlak, omgeving of voedingsmiddel door micro-organismen kan op haar beurt dan weer andere objecten, oppervlakken, omgevingen of voedingsmiddelen besmetten. Dit fenomeen noemen we kruiscontaminatie. Vb.: rauw vlees besmet de snijplank, als deze snijplank daarna onmiddellijk gebruikt wordt om groenten te versnijden zullen deze groenten ook besmet zijn met de micro-organismen die op het rauwe vlees aanwezig waren.

Onze handen zijn als het ware onze antennes naar de buitenwereld. Ze zijn zowel ontvanger als overdrager bij al hun handelingen en vormen dan ook de belangrijkste oorzaak voor het overdragen van micro-organismen (bacteriën, gisten, schimmels, virussen,…)!