6 juni – Wereldplaagdierdag

Gepubliceerd op 18/05/2022

Van GhostBuster naar professionele ongediertebeheerser

Elke 6de juni vieren we internationaal World Pest Day of WereldPlaagdierDag. Het doel van deze dag is om mensen ervan bewust te maken hoe plaagdierbeheersing helpt om onze leefomgeving in stand te houden. Op deze dag willen we ook stilstaan bij nieuwe manieren van ongediertebeheersing. De plaagdierenbeheerser vandaag beantwoordt immers niet langer aan het stereotype van de in het wit geklede ghostbuster die met chemicaliën alle ongedierte uit de wereld helpt. De werkelijkheid is veel genuanceerder.

Sinds enkele jaren zijn thema’s zoals biodiversiteit, milieuproblematiek, dierenwelzijn en ook ongediertebeheersing niet meer weg te denken uit het nieuws en sociale media. Ongediertebestrijdingsbedrijven zijn geëvolueerd naar ongediertebeheersingsbedrijven, die technisch het evenwicht van deze kwesties bewaren. Dankzij hun kennis van organismen, biodiversiteit en leefomgeving kunnen zij duurzame en innoverende oplossingen voorstellen die meer rekening houden met het milieu. Ook het vakjargon is geëvolueerd: we spreken over doelorganismen of niet-doelorganismen eerder dan over schadelijke of nuttige soorten.
Biologisch schadelijke of nuttige soorten bestaan namelijk niet. Sommige soorten worden als schadelijk ingedeeld omdat hun gedrag schade kan toebrengen aan de gezondheid van de mens, aan de ontwikkeling van andere soorten, aan de biodiversiteit in het algemeen of aan het milieu of aan de economische activiteiten van de mens. Deze indeling is dus gebaseerd op het gedrag en de situatie waarin het organisme zich bevindt.
Een erkend plaagdierenbeheerser kan wel degelijk gebruik maken van biociden. Biociden behoren tot de grote chemische groep van de pesticiden, op dezelfde wijze als fytoproducten (sinds kort PPP - Plant Protection Products genoemd). Per definitie is een biocide een geheel van producten die werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om zogenaamde "schadelijke" organismen te vernietigen, af te weren of onschadelijk te maken, ze te voorkomen of te bestrijden, door middel van hun chemische of biologische werking. Biociden zijn stoffen die gebruikt worden om de mens, zijn activiteiten en het "milieu" te beschermen tegen zogenaamde "schadelijke organismen", zoals ongedierte of bacteriën, die dus in die specifieke situatie schadelijk zijn.

De biocideverordening BPR (Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het op de markt brengen en het gebruik van biociden, die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen zogenaamde "schadelijke organismen", zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van werkzame stoffen die in het biocide zijn opgenomen.
Er zijn 4 hoofdgroepen van biociden en 22 productsoorten: groep 1 heeft betrekking op de desinfecterende werking; groep 2 zijn beschermende maatregelen; groep 3 bestrijdingsmaatregelen en groep 4 andere biociden.

Het belang van een professionele ongediertebeheerser kan nauwelijks onderschat worden. Vaak horen we dat bedrijven een overeenkomst afsluiten omdat het wettelijk verplicht is (FAVV) of omdat ze dienen te voldoen aan een standaard (AIB, BRC, IFS, Tesco,…). Uiteraard zijn dit goede redenen,
maar er zijn toch enkele andere belangrijke motivaties. Als bedrijf draag je ook een verantwoordelijkheid ten opzicht van je medewerkers, je klanten en je merk. Een professioneel ongediertebeheersingsbedrijf helpt je bij het voorkomen van materiële en economische schade aan installaties en gebouwen; denk maar aan knaagschade aan bekabeling met productiestop als gevolg. Het helpt je ook om verspreiding van ziektekiemen in je onderneming te voorkomen, zoals salmonella naar aanleiding van een aanhoudende vliegenplaag. Ook kan je kwaliteits- of gezondheidsrisico’s met je afgewerkt product voorkomen. Niemand wil immers deeltjes van insecten in afgewerkte producten. Ook het voorkomen van imagoschade is een belangrijke motivatie: negatieve publiciteit op sociale media of in de pers naar aanleiding van plaagdieren in je product is absoluut te vermijden.
Maak je een beheersplan in overleg met een professional, dan ontstaat hieruit een stevige samenwerking die je bedrijf veilig stelt voor de toekomst.

De leden van de Belgian Pest Management Association, kortweg BePMA, zijn professionals: ze gebruiken enkel toegelaten bestrijdingsmiddelen en -methodes en nemen alle maatregelen om de impact op het milieu te beperken.

BePMA staat voor de Belgian Pest Management Association en is de Belgische beroepsvereniging van ongediertebeheersingsbedrijven en ontsmettingsaannemers. Momenteel bestaat de BePMA uit meer dan 35 actieve leden.
www.bepma.be
info@bepma.be

BePMA vzw – asbl
Zeedijkweg 32
8210 Loppem

 

ONZE PARTNERS :