BFSO vzw

Onze Missie

De vzw Belgische Organisatie voor de Veiligheid van de Voedselketen richt zich in eerste plaats op het sensibiliseren van haar gesprekspartners op vlak van voedselveiligheid, het uitwisselen professionele ervaringen en de samenwerking met nationale en internationale instanties.

Sensibiliseren

BFSO vzw richt zich tot iedereen die interesse heeft in voedselveiligheid en dit in de ruime betekenis, etikettering en milieu inbegrepen. Daarom wil ze haar publiek, zowel professionelen als consumenten, ook bewust maken en dit via verschillende wegen, gaande van de publicatie van magazines en de organisatie van evenementen en (inter)nationale studiereizen tot informatiesessies en opleidingen.

Uitwisseling vereenvoudigen

BFSO vzw staat in voor permanente vorming en het uitwisselen van ideeën en professionele ervaringen, zowel nationaal als internationaal. Opleidingen en studiedagen georganiseerd over algemene als specifieke thema’s worden jaarlijks georganiseerd. BFSO beschikt ook over een juridisch team dat zich toespitst op de praktische toepassing van de Warenwetgeving.

Samenwerking op Europees niveau

BFSO vzw werkt nauw samen met verenigingen en officiële instanties uit diverse Europese lidstaten via de European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection, EWFC. Via dit platform worden jaarlijks verschillende Europese uitwisselingen georganiseerd waarbijonder andere plaatselijke bedrijven worden bezocht.


part EWFC and the Union of International Associations

ONZE PARTNERS :