Nuttige Links

De federale overheidsdienst Volksgezondheid: www.health.belgium.be/nl/voeding#link-food-safety

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waakt over de veiligheid van producten in de verschillende stadia van de voedselketen en zorgt ervoor dat de EU-normen inzake voedselveiligheid worden toegepast. Ook het bepalen van de normen en de controles op alcohol behoort tot de bevoegdheid van de FOD.

DG Santé: ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_fr.htm

Europa gezonder en veiliger maken zodat onze inwoners gerustgesteld zijn dat we opkomen voor hun belangen. Een maatschappij zonder risico’s is dan wel niet mogelijk, maar we doen er alles aan om het risico zo goed mogelijk te beheren en zo laag mogelijk te houden voor onze inwoners.

European Food Safety Authority EFSA: www.efsa.europa.eu

De EFSA is op Europees niveau de hoeksteen inzake risicobeoordeling betreffende voedsel voor mens en dier. In nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en in open dialoog met belanghebbenden, levert EFSA onafhankelijk wetenschappelijk advies en heldere informatie over bestaande en opkomende gevaren.

EWFC: www.ewfc.org

European Working Community for Food-Inspection and Consumer Protection is een organisatie die beroepsverenigingen uit verschillende EG-lidstaten met als thema “voedselinspectie” verenigt. Ze werd opgericht in 1991 door voedselinspecteurs uit Duitsland en Frankrijk.

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: www.favv.be

Het FAVV is een openbare instelling die werd opgericht na de dioxinecrisis en die als belangrijkste opdracht heeft te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Nubel: www.nubel.com

De v.z.w. Nubel beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over de voedingsmiddelen die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen. Ze werd opgericht op 9 maart 1990.

Scientific Institute of Public Health: www.wiv-isp.be

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. Het heeft als missie 'Wetenschap ten dienste van de Volksgezondheid, de Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu'.

ONZE PARTNERS :