Corona

Gepubliceerd op 15/04/2020

CORONAVIRUS: GEEN BEWIJS DAT VOEDSEL EEN BRON OF TRANSMITTER IS

Het risico op infectie in verband met (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact. Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen)

 

Bron:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

 

Datum: 25/03/2020

 

ONZE PARTNERS :