Ethyleenoxide in sesamzaad uit India

Gepubliceerd op 23/11/2020

Reeds enkele weken werd er diverse keren sesamzaad uit de handel genomen of werden er recalls uitgevoerd. Het ging dan om sesamzaad dat gecontamineerd is met het schadelijke ethyleenoxide.

Reeds enkele weken werd er diverse keren sesamzaad uit de handel genomen of werden er recalls uitgevoerd. Het ging dan om sesamzaad dat gecontamineerd is met het schadelijke ethyleenoxide.

Ethyleenoxide is een middel dat niet toegelaten is in de EU. Het is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks gedurende langere tijd verontreinigd sesamzaad eet, kan op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen ervan ondervinden.

De productie van sesamzaad situeert zich voornamelijk in India waar ethyleenoxide gebruikt wordt als desinfecterend middel. Sesamzaad is een goedkope grondstof en blijkt in ontzettend veel producten verwerkt te zitten. Aangezien het uit de handel nemen meerdere EU-landen betreft, wordt hiervoor een beroep gedaan op het Europese recall systeem RASFF. Dit staat voor Rapid Alert System for Food and Feed. Bedrijven die verontreinigd sesamzaad of producten waarin dit is verwerkt hebben verhandeld of verkocht, zijn bezig de verontreinigde producten terug te halen.

Alle recalls en uit de handel te nemen producten kunnen worden geraadpleegd via de website van het FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/consumenten/  

 

ONZE PARTNERS :