BFSO vzw

Ons Verhaal

BFSO werd opgericht vanuit de Belgische Vereniging voor de Voedselketencontrole (ABCA-BVEC), die sinds haar oprichting in 1997 garant staat voor het informeren van haar leden over het belang van de controle en de veiligheid van de voedselketen. De vereniging was sinds haar oprichting al actief lid van EWFC, de European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection. ABCA-BVEC was in eerste plaats een professionele instantie die het toeliet om ervaringen uit te wisselen en opleidingen organiseerde voor haar leden, vaak controleurs van het Voedselagentschap. Door de jaren heen groeide de vereniging echter uit en werden de activiteiten ruimer en over heel de voedselketen geïntegreerd. BFSO zag het daglicht in juli 2014 en zal ook de fakkel van ABCA-BVEC overnemen op Europees niveau als lid van EWFC.

ONZE PARTNERS :